Rapporter energi og klima

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.01.2010

Nyheter

Illustrasjon bybilde

Fossilfritt Norge

04.11.2019 | Sist oppdatert: 04.11.2019

Norge kan bli fossilfritt i 2040 uten storstilt utbygging av fornybar energi. For å få til det, trengs et taktskifte i norsk klimapolitikk, viser en rapport som Naturvernforbundet står bak.

Karbonavgift til fordeling - mulig i Norge?

19.09.2018:

For å nå klimamålene er det aktuelt å innføre forskjellige former for miljøavgifter. En av de mest skånsomme måter å gjøre dette på er med "Karbonavgift til fordeling" (KAF). I denne rapporten fra Naturvernforbundt i Hordaland finner du artikler om KAF, og muligheten for å innføre systemet i Norge.

Klimakommuner

Naturvernforbundet har skrevet et hefte med mange tips til kommunene om hvordan de kan redusere klimagassutslipp og energiforbruk. Viktig målgruppe for heftet er ansatte og politikere i kommunene.

La olja ligge

Petroleumsindustrien ønsker å innta nye områder, sørover mot Skagerrak, nordover mot Arktis, ut på dypere vann og nærmere kysten. De mener det haster. Men det som faktisk haster er å få ned klimagassutslippene. Skal vi unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene, må fire femdeler av alle fossile ressurser vi har funnet bli liggende i bakken.

Klimagambling-rapport

Klimagambling

Hvor god livsforsikring vil verden tegne for framtiden? Mange politikere og oljeindustrien ynder å bruke prognoser for utviklingen som gjør at de kan fortsette som før. De putter fortsatt vekst i det fossile energiforbruket inn i sine scenarier men unnlater å si at dette øker risikoen for å få en dramatisk varmere verden. Denne rapporten forklarer hvorfor vi må tegne en langt bedre livsforsikring for klodens framtid enn vi er i ferd med å gjøre.

Fra-bali-til-cancun

Fra Bali til Cancun

Rapporten "Fra Bali til Cancun - Oppdateringer fra forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale 2008-2010" gir en oversikt over utviklingen i FNs klimaforhandlinger fra Bali-toppmøtet i 2007 og fram til vedtakene i Cancun i 2010.

Forside-kraftraport-2010

Krafttak for riktig kraftbruk

Dette er en rapport om hvordan norsk kraft bør brukes til beste for miljø og grønnverdiskapning. Kutt i globale klimagassutslipp, tryggere strømsituasjon og nye, grønne arbeidsplasser kan bli gevinsten dersom Norge setter i gang en storsatsing på energieffektivisering de kommende årene. Naturvernforbundet har laget rapporten sammen med Norsk Industri og NITO.

Små kraftverk - store utfordringer?

I rapporten ”Små kraftverk - store utfordringer?” dokumenterer Naturvernforbundet i Hordaland de dramatiske konsekvensene en omfattende småkraftutbygging vil få for naturen og det biologiske mangfoldet.

Viser fra 1 til 12 av totalt 26 artikler