Rapporter energi og klima

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.01.2010

Nyheter

Offshore energiproduksjonstatus og sammendrag av muligheter

Potensialet for kraftproduksjon fra havet er anslått å være rundt 100,000 TWh i året, mer enn fem ganger verdens kraftproduksjon i dag. Rapporten tar for seg vindkraftanlegg samt muligheter for å utnytte bølger og tidevannskrefter. Rapporten er et sammendrag av kunnskap om energiproduksjon til havs, med hovedfokus på erfaringer og rammebetingelser. Samtidig sammenfattes dagens kunnskap om naturinngrep fra havvindmølleanlegg.

Energisituasjonen i Midt-Norge

Rapporten tar for seg ulike energifrigjøringsmuligheter. Rapporten viser at potensialet er stort og at myndighetene må sørge for å få utløst dette potensialet ved å gjøre Midt-Norge til et satsingsområdet for klimavennlige energiløsninger.

Norges største kraftverk

Energiforbruket i bygg er unødvendig høyt og denne rapporten viser hvordan forbruket kan reduseres. Norske bygg bruker omtrent 40 prosent av landets samlede energiforbruk. Elektrisitetsforbruket er spesielt høyt. Rundt halvparten av landets elektrisitetsforbruk går til oppvarming, belysning og diverse elektrisk utstyr i bygninger.

Viser fra 13 til 24 av totalt 26 artikler