Du er her:

En kWh spart er bedre enn en kWh produsert

Bygninger og hus står for knappe 40 % av samlet energiforbruk og rundt 50 % av strømforbruket i Norge. Rapporten viser at dette energiforbruket kan reduseres betydelig uten at det går utover energitjenestene i det enkelte bygg.