Energisituasjonen i Midt-Norge

Rapporten tar for seg ulike energifrigjøringsmuligheter. Rapporten viser at potensialet er stort og at myndighetene må sørge for å få utløst dette potensialet ved å gjøre Midt-Norge til et satsingsområdet for klimavennlige energiløsninger.