Energisparetiltak i næringsbygg

Denne rapporten viser at det er mulig å frigjøre 2,9 TWh energi som brukes i boliger og næringsbygg i Norge innen 2010.