Fossilfritt Norge

Norge kan bli fossilfritt i 2040 uten storstilt utbygging av fornybar energi. For å få til det, trengs et taktskifte i norsk klimapolitikk, viser en rapport som Naturvernforbundet står bak.

Til tross for at Norges kraftproduksjon er så godt som fri for olje, kull og gass, er vi sterkt avhengige av fossil energi. Vi brenner årlig om lag 170 TWh av dette, noe som er betydelig mer enn all norsk vann- og vindkraftproduksjon til sammen. I rapporten Fossilfritt Norge, som ble publisert 31. oktober 2019, viser Naturvernforbundet hvordan Norge kan bli kvitt den fossile energien innen 2040.

Last ned rapporten Fossilfritt Norge - Hvordan fase ut fossil energi innen 2040.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.11.2019