Fra Bali til Cancun

Rapporten "Fra Bali til Cancun - Oppdateringer fra forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale 2008-2010" gir en oversikt over utviklingen i FNs klimaforhandlinger fra Bali-toppmøtet i 2007 og fram til vedtakene i Cancun i 2010.

Da forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale startet på Bali i desember 2007, var forventningene høye. Innen to år skulle vi få en avtale som kunne sikre kraftige utslippsreduksjoner, en rettferdig ansvarsfordeling og nødvendig støtte til tilpasning og teknologiutvikling. Den påfølgende forhandlingsprosessen under FNs klimakonvensjon skulle imidlertid vise at det ikke var så enkelt.

Denne rapporten består av en serie bakgrunnsnotater om forhandlingsmøtene som Naturvernforbundet har publisert i perioden 2008-2010.Til sammen utgjør disse notatene trolig den mest omfattende oversikten over forhandlingsprosessen i FNs klimakonvensjon som er tilgjengelig på norsk.

Oppdatert informasjon om klimaforhandlingene er også tilgjengelig på Naturvernforbundets temaside om internasjonal klimapolitikk.