Klimagambling

Hvor god livsforsikring vil verden tegne for framtiden? Mange politikere og oljeindustrien ynder å bruke prognoser for utviklingen som gjør at de kan fortsette som før. De putter fortsatt vekst i det fossile energiforbruket inn i sine scenarier men unnlater å si at dette øker risikoen for å få en dramatisk varmere verden. Denne rapporten forklarer hvorfor vi må tegne en langt bedre livsforsikring for klodens framtid enn vi er i ferd med å gjøre.

En god li