Klimakommuner

Naturvernforbundet har skrevet et hefte med mange tips til kommunene om hvordan de kan redusere klimagassutslipp og energiforbruk. Viktig målgruppe for heftet er ansatte og politikere i kommunene.

 

Klimavettregler

Les også heftet med Klimavettreglene som Naturvernforbundet har laget sammen med Klimavalgalliansen

Klimavalgalliansen er en partipolitisk uavhenging allianse som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden.

Les mer om klimaarbeid lokalt