Krafttak for riktig kraftbruk

Dette er en rapport om hvordan norsk kraft bør brukes til beste for miljø og grønnverdiskapning. Kutt i globale klimagassutslipp, tryggere strømsituasjon og nye, grønne arbeidsplasser kan bli gevinsten dersom Norge setter i gang en storsatsing på energieffektivisering de kommende årene. Naturvernforbundet har laget rapporten sammen med Norsk Industri og NITO.

Rapporten organisasjonene har fått utarbeidet, viser  hvordan vi med kjent teknologi kan spare energi vi kan bruke for å sikre en mer stabil strømsituasjon, skape nye arbeidsplasser og reduserte klimagassutslipp både i Norge og resten av verden.

Last ned rapporten i fullversjon (pdf)

Last ned kortversjonen av rapporten (pdf)