La olja ligge

Petroleumsindustrien ønsker å innta nye områder, sørover mot Skagerrak, nordover mot Arktis, ut på dypere vann og nærmere kysten. De mener det haster. Men det som faktisk haster er å få ned klimagassutslippene. Skal vi unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene, må fire femdeler av alle fossile ressurser vi har funnet bli liggende i bakken.