Du er her:


Lavenergiutvalgets rapport om energieffektivisering

Lavenergiutvalget ble konstituert 2. mars 2009 på mandat fra olje- og energiministeren. Utvalget har avholdt 8 møter og sluttrapport ble overlevert 25. juni 2009. Dag Arne Høystad representerte Naturvernforbundet i utvalget.