Nå er det NOX

Rapporten tar for seg lokale og regionale konsekvenser av NOX-utslipp fra gasskraftverk.