Du er her:

Offshore energiproduksjonstatus og sammendrag av muligheter

Potensialet for kraftproduksjon fra havet er anslått å være rundt 100,000 TWh i året, mer enn fem ganger verdens kraftproduksjon i dag. Rapporten tar for seg vindkraftanlegg samt muligheter for å utnytte bølger og tidevannskrefter. Rapporten er et sammendrag av kunnskap om energiproduksjon til havs, med hovedfokus på erfaringer og rammebetingelser. Samtidig sammenfattes dagens kunnskap om naturinngrep fra havvindmølleanlegg.