Du er her:

Arktiske fiskerier - klimaendringer og utfordringer

Klimaendringene i Arktis fører allerede i dag til at fiskebestander endrer utbredelsesmønster. Dette kommer til å skje med flere arter, og det er fremdeles mange spørsmål vi ikke vet svaret på når det gjelder konsekvensene for fiskeriene i Arktis.