Du er her:

Bare en dråpe i Nordens hav - om olje, overfiske, miljøgifter og overgjødsling

Heftet tar for seg Østersjøen som har blitt beryktet verden rundt for sitt høye innhold av miljøgifter, men også forurensningen generelt og er derfor høyaktuelt for situasjonen i norske havner og fjordområder. Artiklene i heftet fokuserer også på mulige løsninger på problemene og viser til vellykkede"redningsaksjoner".