Du er her:

Belastet vann – spredning av arter med ballastvann

Når et frakteskip pumper vann om bord for å justere vekten sin, inneholder dette ballastvannet levende organismer. Hvis ballastvannet slippes ut igjen i andre områder enn der det ble tatt inn, kan fremmede arter spres til disse områdene.