Dansen rundt gullfisken

Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt for Naturvernforbundets arbeid i forbindelse med fiskerisamarbeidet Norge/Russland. Grunnlaget for rapporten er samtaler med miljøvernere fra forskjellige deler av Russland, gjennomgang av store mengder rapporter om fiskeriene i Barentshavet og Naturvernforbundets erfaring med fiskeripolitikk nasjonalt og internasjonalt.