Du er her:

Foreslår fiskefrie soner rundt nedlagte betongplattformer

Rapporten tar for seg fordelene ved å verne nedlagte betongplattformer for alt fiske. Slike områder er svært attraktive for fisk. Fiskebestandene i Nordsjøen er i ferd med å forsvinne. Betongplattformene er oaser for fisk med høyere tetthet enn i de åpne områdene rundt.