Du er her:

Hvitbok for norske fiskerier 2006 - bakgrunnsdata til strukturutvalget

Denne utgaven er redigert med det nylig nedsatte strukturutvalget og dets arbeid for øye. Den inneholder utvalgte kapitler og statistikker fra tidligere utgaver av hvitbøker fra Naturvenforbundet. I tillegg kommer nye data fra budsjettnemnda sin rapport for regnskapsåret 2004 som har blitt offentliggjort i år. Tallmaterialet er i all hovedsak hentet fra budsjettnemnda, fiskeridirektoratet og salgslagene.