Rapport tyvfiske på hummer

Rapport fra feltarbeid sommeren 2008 og oppskrift på frivillig oppsyn. Flere personer har vært ute i felten for å lete etter ulovlige redskaper. Denne rapporten gir en oversikt over funn og erfaringer fra skjærgården og til slutt en oppskrift på hvordan andre kan delta aktivt i det frivillige oppsynet langs kysten.