Årsrapport Internasjonal avdeling

Internasjonal avdelings årsrapport med oversikt over arbeidet i 15 land i det tidligere Sovjetunionen og enkelte land i Afrika.