Økt press på russisk sivilsamfunn

Naturvernforbundet har laget et notat om situasjonen blant russiske miljøorganisasjoner, som viser ulike måter myndighetene reduserer deres handlingsrom.

Notatet er utarbeidet i samarbeid med Naturvernforbundets russiske partnere i Nordvest-Russland.

Increased pressure on Russian environmental organizations – Manipulation of public participation (pdf)

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.09.2012