Du er her:

Status of Russia's decommission fund (rapport på russisk)

Stenging og nedbygging av gamle atomreaktorer er dyrt, og tilstrekkelige midler er nødvendig for at det skal kunne skje på en miljømessig, sosial og økonomisk forsvarlig måte. I denne rapporten kan du lese om Russlands dekommisjoneringsfond. Rapporten er på russisk samt at det finnes et kort sammendrag på engelsk.