Sustainable energy solutions in East Africa

Rapporten handler om småskala energiprosjekter i Øst-Afrika. Rapporten er skrevet i samarbeid med Naturvernforbundets samarbeidspartnere i området.