Rapporter miljøvennlig hverdag

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.01.2010

Nyheter

Kunsten å få flere til å sykle

Naturvernforbundets hefte med tips og triks til deg som vil jobbe med sykkel lokalt! Å få flere til å sykle er kanskje det morsomste og mest effektive miljøtiltaket man kan jobbe med som frivillig. Dersom vi får flere over fra bil til sykkel, bidrar vi til bedre luft, mindre behov for å legge naturområder under asfalt, lavere klimagassutslipp og bedre folkehelse.

Forside-kraftraport-2010

Krafttak for riktig kraftbruk

Dette er en rapport om hvordan norsk kraft bør brukes til beste for miljø og grønnverdiskapning. Kutt i globale klimagassutslipp, tryggere strømsituasjon og nye, grønne arbeidsplasser kan bli gevinsten dersom Norge setter i gang en storsatsing på energieffektivisering de kommende årene. Naturvernforbundet har laget rapporten sammen med Norsk Industri og NITO.

Skitne klær

Utgitt av Forum for utvikling og miljø (ForUM), Norges Naturvernforbund og Fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk (Oikos). Rapporten er basert på en undersøkelsen som bl.a. bestod av en spørreundersøkelse om miljøbevissthet hos et stort antall leverandører og forhandlere av tekstiler på det norske markedet. Rapporten gir også en oppsummering av miljøegenskapene til ulike tekstilfibre gjennom produksjonskjeden, og beskriver hvordan de samme tekstilene kan gi svært ulik miljøbelastning under bruk.

Fluorerade miljögifter i impregneringsmedel

Denne rapporten tar for seg fluorerte miljøgifter i sprayflasker med impregnering som brukes for å gjøre fritidsklær, barnedresser, sko, barnevogner etc. vannavstøtende. 11 av 13 testede produkter fra det nordiske markedet inneholder fluorerte miljøgifter. Rapporten er skrevet i samarbeid med av vår svenske søsterorganisasjon Den svenska naturskyddsföreningen (teksten er på svensk).

Fluormiljøgifter i allværsklær

Denne rapporten tar for seg en analyse som viser allværsklær inneholder høye nivåer av fluorerte miljøgifter. Analysen er gjort av Norsk institutt for luftforskningundersøkelse på oppdrag fra Naturvernforbundet og Svenska Naturskyddsföreningen. Giftstoffene kommer fra impregneringsmidlene som jakkene er behandlet med, og spres både til luft og vann.

Grønn kantine

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune og Norges Naturvernforbund. Målet med kantineprosjektet er å utarbeide et anvendbart miljøkonsept for kantinedriften og tilby de ansatte et tilfredsstillende kosthold som både tar hensyn til helse og miljø.

Viser fra 1 til 12 av totalt 13 artikler