Eu og tilsetningsstoffer

Rapporten belyser EU-tilpasningen av norske regler for helse, miljø og sikkerhet ved å ta for seg ett konkret område: Tilsetningsstoffer i næringsmidler.