Fluormiljøgifter i allværsklær

Denne rapporten tar for seg en analyse som viser allværsklær inneholder høye nivåer av fluorerte miljøgifter. Analysen er gjort av Norsk institutt for luftforskningundersøkelse på oppdrag fra Naturvernforbundet og Svenska Naturskyddsföreningen. Giftstoffene kommer fra impregneringsmidlene som jakkene er behandlet med, og spres både til luft og vann.