Du er her:

Norsk genteknologipolitikk -konsekvenser av et EU-medlemskap

Rapporten tar for seg konsekvenser av et EU-medlemskap for norsk genteknologipolitikk.