Du er her:

Biologisk statusrapport for Adalstjern i Horten kommune

Under arbeidet med å lage jordvarmeanlegg ved Høgskolen i Vestfold skjedde det et utslipp av store mengder slam ut i Adalstjern. Dette kunne endt i katastrofe for naturreservatet som inneholder en rekke rødlistearter. Denne rapporten er et resultat av behovet for biologisk dokumentasjon etter utslippet. Målet har vært å undersøke eventuelle endringer i artssammensetning.