Rapporter naturvern

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.01.2010

Nyheter

Naturens tilstand 2020

En vurdering av Norges innsats for å nå verdens naturmål, Aichi-målene. Skrevet av Naturvernforbundet, Sabima, WWF og Forum for utvikling og miljø.

Den naturvennlege hagen

I brosjyra Den naturvennlege hagen kan du tips til korleis du får ein frodig, kvitrande og summande hage til glede både for deg sjølv og naturen.

Vill, vakker og fornybar?

Vassdragsbrosjyren "Vill, vakker og fornybar?" retter oppmerksomheten mot den storstilte nedbyggingen av norsk natur. Her kan du lese om det store presset på norsk vassdragsnatur, om hvilke verdier vi står i fare for å miste og hva vi mener er viktig å få på plass for å sikre at utbygging av fornybar energi ikke vil gå på bekostning av sårbar natur, storstilte landskap og viktige friluftsområder.

Faktaark om sjøfugl

11.03.2012:

Noe har gått galt med mange av sjøfuglene de siste tiårene, veldig galt. Lomvi kan være på randen av utryddelse, andre arter er kritisk truet, og for mange skyter nedgangen fart. Fuglefjell som tidligere huset hundretusener av sjøfugl, er blitt en skygge av hva de var. Fra hele kysten meldes det om urovekkende endringer.

Naturmangfold 2020

Denne rapporten forklarer hvordan Norge kan følge opp konvensjonen for biologisk mangfold og den internasjonale planen for å redde verdens naturmangfold innen 2020.

Nytt hefte om lokal forvaltning av verneområder

I løpet av 2011 er forvaltningen av vernede områder i Norge lagt kraftig om, i retning mer lokal styring. Dette gir utfordringer for naturvernere. Heftet gir en innføring i hva de nye bestemmelsene går ut på og hvordan vi kan arbeide med å påvirke prosesser og beslutninger.

Nye verktøy i kampen for truet natur

I 2009 vedtok Stortinget en ny naturmangfoldlov. Les mer om loven i Naturvernforbundets introduksjonshefte: Nye verktøy i kampen for truet natur (En introduksjon til naturmangfoldloven og plan - og bygningsloven).

Skyteglade rovviltnemnder

Naturvernforbundets rapporten viser at rovviltnemndene går langt over faglige anbefalinger når jaktkvotene settes. Naturvernforbundet har derfor bedt Riksrevisjonen om å granske rovviltnemndenes praksis.

Spirer til naturmangfold

Over hele Norge tar frivillige initiativ til å ta vare på natur rundt seg. I Naturvernforbundets rapport "Spirer til mangfold" har forfatterne håndplukket eksempler på dette for å vise hvordan alle naturinteresserte selv kan bidra til skjøtsel av naturverdiene.

Biologisk statusrapport for Adalstjern i Horten kommune

Under arbeidet med å lage jordvarmeanlegg ved Høgskolen i Vestfold skjedde det et utslipp av store mengder slam ut i Adalstjern. Dette kunne endt i katastrofe for naturreservatet som inneholder en rekke rødlistearter. Denne rapporten er et resultat av behovet for biologisk dokumentasjon etter utslippet. Målet har vært å undersøke eventuelle endringer i artssammensetning.

Små kraftverk - store utfordringer?

I rapporten ”Små kraftverk - store utfordringer?” dokumenterer Naturvernforbundet i Hordaland de dramatiske konsekvensene en omfattende småkraftutbygging vil få for naturen og det biologiske mangfoldet.

Viser fra 1 til 12 av totalt 24 artikler