Inn i den Europeiske Union?

Rapporten gir en oversikt over EU-forhandlingene, en gjennomgang av Regjeringens fremstilling av resultatet, og en summarisk oversikt over resultatene på de enkelte områdene som det har vært forhandlinger om.

/Dokumenter/rapporter/2000-1992/1994-01 inn i den europeiske union.pdf