Nasjonalparkar i levande bygder

Ein vedvarande konflikt mellom bygdene og naturvernet kan vere slitande for begge. Spørsmålet er om det finst ein veg framover til meir felles nytte for både naturvernet og bygdene, om bygdene kan tene pengar på at folk vil oppleve flott natur. Denne rapporten presenterer nokre av dei realitetane som må ligge til grunn for å svare på spørsmålet. Nokre forslag til svar vil også komme.