Naturmangfold 2020

Denne rapporten forklarer hvordan Norge kan følge opp konvensjonen for biologisk mangfold og den internasjonale planen for å redde verdens naturmangfold innen 2020.

/Dokumenter/rapporter/2011/Rapport Konvensjon om biologisk mangfold.pdf