Du er her:

Nye verktøy i kampen for truet natur

I 2009 vedtok Stortinget en ny naturmangfoldlov. Les mer om loven i Naturvernforbundets introduksjonshefte: Nye verktøy i kampen for truet natur (En introduksjon til naturmangfoldloven og plan - og bygningsloven).