Du er her:

Nytt hefte om lokal forvaltning av verneområder

I løpet av 2011 er forvaltningen av vernede områder i Norge lagt kraftig om, i retning mer lokal styring. Dette gir utfordringer for naturvernere. Heftet gir en innføring i hva de nye bestemmelsene går ut på og hvordan vi kan arbeide med å påvirke prosesser og beslutninger.

Lokal forvaltning av verneområder 2012, lavoppløselig.pdf