Spirer til naturmangfold

Over hele Norge tar frivillige initiativ til å ta vare på natur rundt seg. I Naturvernforbundets rapport "Spirer til mangfold" har forfatterne håndplukket eksempler på dette for å vise hvordan alle naturinteresserte selv kan bidra til skjøtsel av naturverdiene.

/Dokumenter/rapporter/2010/rapport 9 2009 spirer til mangfold.pdf