Du er her:

Vern av truga artar og vegetasjonstypar i jordbrukslandskapet

Skrevet for Naturvernforbundet av tidligere leder Erik Solhem. Rapporten omhandler biologisk mangfold i jordbruks- og kulturlandskap.