Vokterhund for bufe

Rapporten ser på alternativer for beskyttelse av sauer mot rovdyr.