Vokterhund for bufe

Rapporten ser på alternativer for beskyttelse av sauer mot rovdyr.

/Dokumenter/rapporter/2000-1992/1993-02 vokterhunder for bufe.pdf