Du er her:

Agderbanen - ny jernbane langs sørlandskysten, et miljøriktig alternativ til utbygging av E18

Arbeidet med Nasjonal transportplan 2006–2015 er i full gang. På Sørlandet har mye dreid seg om utbygging av E18 og E39, og mange vegplaner er lansert. Trafikkmengden langs sørlandskysten i Agder-fylkene er så stor at det er behov for å tenke nytt når det gjelder samferdsel og denne rapporten ser nærmere på alternativene.