Du er her:

Alternativ stamvegnormal - med rv. 2 gjennom Nes som eksempel

Forslaget til ny stamvegnormal som presenteres i denne rapporten, er utarbeidet på grunnlag av erfaring fra planlegging av utbedring av eksisterende rv. 2 gjennom Nes kommune i Akershus, som alternativ til gjeldende kommunedelplans traseer.

Last ned rapport

Rapporten retter seg både mot myndigheter som jobber med vegnormaler og vegplanlegging – og ikke minst til naturvernere og andre som engasjerer seg i vegsaker.