Rapporter samferdsel

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.01.2010

Nyheter

En grønnere veipolitikk – 23 veistrekninger som trenger nye planer

Denne rapporten fra Naturvernforbundet ser på 23 strekninger på til sammen rundt 850 km, fra Lyngdal i sør til Steinkjer i nord, der det planlegges omfattende veiutbygging, i hovedsak motorveier for høy fart. Rapporten lister opp status for planene, peker på utfordringene med dem og presenterer forslag til alternative løsninger.

Kunsten å få flere til å sykle

Naturvernforbundets hefte med tips og triks til deg som vil jobbe med sykkel lokalt! Å få flere til å sykle er kanskje det morsomste og mest effektive miljøtiltaket man kan jobbe med som frivillig. Dersom vi får flere over fra bil til sykkel, bidrar vi til bedre luft, mindre behov for å legge naturområder under asfalt, lavere klimagassutslipp og bedre folkehelse.

Hefte: Slik kan din kommune bli en naturvennlig klimavinner

Dette heftet forklarer hvorfor miljøengasjerte lokalpolitikere bør engasjere seg i arbeidet med kommuneplanen og annen kommunal planlegging. Kommuneplanen styrer mye som påvirker naturverdier, friluftsliv, nedbygging av matjord, transportbehov og reisemåter. Heftet gir tips til både miljøvernere og politikere. Gi det gjerne til lokalpolitikerne i din kommune.

Flyselskapet Norwegians planlagte vekst i klimagassutslipp

Flyselskapet Norwegian har store ambisjoner om trafikkvekst gjennom nye fly og nye ruter. Selskapet planlegger vokse 20 prosent hvert år de neste fem åra, og så å si hele veksten skal komme på langruter. Våre beregninger viser at denne veksten vil føre til økte utslipp som tilsvarer klimaeffektene fra hele den norske personbilparken.

Klimakonsekvenser av prioriteringer på banenettet

Dette notatet presenterer beregninger over hvor mye én togavgang av ulike kategorier i transportkorridoren Oslo–Trondheim bidrar med i kutt av klimagassutslipp, noe som er av interesse bl.a. dersom kapasitetsproblemer på banenettet tilsier at noen togkategorier må sløyfes til fordel for andre. Notatet inneholder et vedlegg om hvilke klimagasskutt den elektrifisert delen av jernbanen i Norge bidro med i 2013, i tillegg til beregninger over tilskuddsbeløp for togtrafikken samme år.

Gods fra trailer til tog

Denne rapporten ser på muligheter for å frakte mer gods på tog framfor med trailer. Som eksempel ser vi nærmere på transportkorridoren mellom Oslo og Trondheim, med forgreining til Åndalsnes.

Framtidsbaner

Dette heftet viser fordelene av å bygge ut jernbane som alternativ til nye motorveier og større flyplasser. Heftet har hovedfokus på intercity-strekningene på Østlandet, fra Skien, Lillehammer og Halden inn til Oslo.

Viser fra 1 til 12 av totalt 29 artikler