Rapporter samferdsel

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.01.2010

Nyheter

Miljøvernarbeidet i innenriks sjøfart

Bidrag til arbeidet med Miljøprogram for Rederienes Landsforening 2008–2011. Norges Naturvernforbund og Rederienes landsforening (RLF) har samarbeidet om å identifisere miljøutfordringer og mulige løsninger. Denne rapporten oppsummerer en del av de viktigste miljøutfordringene i innenriks sjøfart, og er laget som diskusjonsgrunnlag for RLF sitt arbeid med et miljøprogram.

Transportstrategi for miljø og næringsliv

Rapporten er et bidrag til arbeidet med Nasjonal transportplan 2010–2019 (NTP). Den fokuserer på framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og tilgjengelighet for alle. Framkommelighet begrunnes i stor grad med næringslivets behov og kan komme i konflikt med ulike miljømål og samfunnsøkonomisk nytte. Denne rapporten vil vi peke på løsninger for næringslivet som i mindre grad kommer i konflikt med miljømålet.

Hovedflyplass - og miljø?

Bygging av hovedflyplass på Gardermoen med tilbringersystem og etterfølgende utbyggingspress på Romerike ville få gigantiske dimensjoner og påvirke natur og miljø over store. For å møte denne utfordringen tok Naturvernforbundet initiativ til et Samferdselsprosjekt Gardermoen og dette er sluttrapporten til dette prosjektet.

Viser fra 13 til 24 av totalt 29 artikler