Du er her:

En grønnere veipolitikk – 23 veistrekninger som trenger nye planer

Denne rapporten fra Naturvernforbundet ser på 23 strekninger på til sammen rundt 850 km, fra Lyngdal i sør til Steinkjer i nord, der det planlegges omfattende veiutbygging, i hovedsak motorveier for høy fart. Rapporten lister opp status for planene, peker på utfordringene med dem og presenterer forslag til alternative løsninger.