Du er her:

Flyselskapet Norwegians planlagte vekst i klimagassutslipp

Flyselskapet Norwegian har store ambisjoner om trafikkvekst gjennom nye fly og nye ruter. Selskapet planlegger vokse 20 prosent hvert år de neste fem åra, og så å si hele veksten skal komme på langruter. Våre beregninger viser at denne veksten vil føre til økte utslipp som tilsvarer klimaeffektene fra hele den norske personbilparken.