Du er her:

Framtidens byer - Vurdering av byenes innsats på areal og transport

Etter en gjennomgang av kommunenes svar må vi konstatere at ingen av byene fører en politikk som i tilstrekkelig grad demper bilbruken slik at viktige miljømål kan nås.

/Dokumenter/rapporter/2011/110827 Rapport Framtidens byer.pdf

Les hele rapporten