Du er her:

Framtidens byer - Vurdering av byenes innsats på areal og transport

Etter en gjennomgang av kommunenes svar må vi konstatere at ingen av byene fører en politikk som i tilstrekkelig grad demper bilbruken slik at viktige miljømål kan nås.

Les hele rapporten