Framtidsbaner

Dette heftet viser fordelene av å bygge ut jernbane som alternativ til nye motorveier og større flyplasser. Heftet har hovedfokus på intercity-strekningene på Østlandet, fra Skien, Lillehammer og Halden inn til Oslo.

/Dokumenter/rapporter/2012/jernbanehefte-dovre-skjerm.pdf

Les også versjon for Sørlandet med rutetider for Sørlandsbanen