Framtidsbaner

Dette heftet viser fordelene av å bygge ut jernbane som alternativ til nye motorveier og større flyplasser. Heftet har hovedfokus på intercity-strekningene på Østlandet, fra Skien, Lillehammer og Halden inn til Oslo.

Les også versjon for Sørlandet med rutetider for Sørlandsbanen