Gods fra trailer til tog

Denne rapporten ser på muligheter for å frakte mer gods på tog framfor med trailer. Som eksempel ser vi nærmere på transportkorridoren mellom Oslo og Trondheim, med forgreining til Åndalsnes.

/Dokumenter/Rapporter og faktaark/2013/Gods fra trailer til tog.pdf

Rapporten drøfter mulige forbedringer i banenettet og presenterer tall for innsparinger i klimagassutslipp fra trafikken dersom gods flyttes fra veg til bane.