Du er her:


Grønne byområder - Et hefte om å begrense biltrafikken

Dette heftet setter søkelyset på miljøproblemene fra biltrafikken i byområdene og deres omland.

Heftet har til hensikt å bringe mer kunnskap om utfordringene, og å peke på løsningene og hva politikerne må ta tak i.