Hovedflyplass - og miljø?

Bygging av hovedflyplass på Gardermoen med tilbringersystem og etterfølgende utbyggingspress på Romerike ville få gigantiske dimensjoner og påvirke natur og miljø over store. For å møte denne utfordringen tok Naturvernforbundet initiativ til et Samferdselsprosjekt Gardermoen og dette er sluttrapporten til dette prosjektet.

/Dokumenter/rapporter/2004- 2003-2002-2001/Hovedflyplass og miljo.pdf