Hovedflyplass - og miljø?

Bygging av hovedflyplass på Gardermoen med tilbringersystem og etterfølgende utbyggingspress på Romerike ville få gigantiske dimensjoner og påvirke natur og miljø over store. For å møte denne utfordringen tok Naturvernforbundet initiativ til et Samferdselsprosjekt Gardermoen og dette er sluttrapporten til dette prosjektet.